26 mai 2009

un serpent d'acier
« Tokyo en mai-
un serpent d'acier
en incubation »